ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΦΟΥ

ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ
Ε.Ε.Λ. ΠΑΦΟΥ

 

 

 

 

Η παραγόμενη λάσπη μετά την νέα μονάδα χώνευσης και ξήρανσης είναι πλήρως σταθεροποιημένη, απαλλαγμένη από οσμές και έχει σημαντικά μειωμένο όγκο, (συγκεκριμένα ο όγκος της λάσπης που πρέπει να μεταφερθεί και να διατεθεί μειώνεται με τα νέα έργα κατά 5-6 φορές) γεγονός που διευκολύνει την μεταφορά και την διαχείρισή της και τέλος είναι κατάλληλη για χρήση  στην γεωργία ή άλλη αξιοποίησή της, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο το χρόνιο πρόβλημα της διάθεσης της λάσπης καθώς και των οχλήσεων από τις εκλυόμενες οσμές.

Η τεχνολογία που εφαρμόστηκε για την ξήρανση της λάσπης (Ηλιακή Ξήρανση σε κατάλληλα σχεδιασμένο θερμοκήπιο) είναι μία πρωτοποριακή Γερμανική τεχνολογία όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για όλη τη Νότια Ευρώπη που θα μειώνει το ποσοστό υγρασίας από 85% που είναι σήμερα σε λιγότερο από 20% χωρίς κόστος ενέργειας. Αποτελεί σήμερα την πλέον οικολογική και πράσινη, μέσω της ηλιακής ενέργειας, διαθέσιμη τεχνολογία, με σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia