Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

 

 

Ο Όμιλος Εταιρειών ENVITEC A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω των εταιρειών του Ομίλου :
• ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.
• ΒΗΡΑ Α.Ε.
• ΖΩΠΥΡΟΣ Α.Ε.
• ΒΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.
• ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε.


Στα πλαίσια αυτά o Όμιλος ENVITEC επενδύει, οργανώνει, συντονίζει, μελετά, επιβλέπει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Όμιλος διαθέτει σε παραγωγική λειτουργία συνολικά πέντε Αιολικά Πάρκα (Α/Π) και ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο (Φ/Π), με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να ανέρχεται σε 43ΜW και τη συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας να ανέρχεται σε 135 GWh (ηλεκτρική).
Τα Α/Π είναι κατανεμημένα στη Νότια Εύβοια και την νήσο Κρήτη, στα Χανιών και το νότιο Ηράκλειο. Το Φ/Π είναι εγκατεστημένο πλησίον και νότια της πόλης της Σπάρτης στη Πελοπόννησο.
Στο παρελθόν έχει υλοποιηθεί ένα ακόμα Φ/Π ισχύος 1,5ΜW, επίσης στην Πελοπόννησο, καθώς και μια μικρή μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στην Κύπρο.
Είναι στη φύση των στελεχών και της Διοίκησης των Εταιρειών, η συνεχής αναζήτηση δυνατοτήτων για επένδυση και υλοποίηση νέων έργων με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και την αύξηση του χαρτοφυλακίου στον τομέα των ΑΠΕ.
Μεταξύ άλλων επιλογών που βρίσκονται προς το παρόν σε πιο πρώιμα στάδια ανάπτυξης της διαδικασίας υλοποίησης, ο Όμιλος διαθέτει ήδη και ωριμάζει προς υλοποίηση μια ακόμα άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για Αιολικό Πάρκο ισχύος 4,5MW.

Φωτογραφίες έργων

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia