Ε.Ε.Λ. Ρόδου

Ε.Ε.Λ. 
ΡΟΔΟΥ

 

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις κατασκευάσθηκαν να εξυπηρετούν πληθυσμό 120.000 / 180.000 κατοίκων του Βορείου τριγώνου της Ρόδου (Δήμοι Ρόδου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχάγγελου), βρίσκονται στο ακρωτήρι «Βόδι», κοντά στη Καλλιθέα, σε ένα από τα τουριστικότερα μέρη του νησιού, σε επαφή με πολυτελή ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν μεγάλο αριθμό τουριστών. Για το λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ώστε να μην προκαλούν καμία περιβαλλοντική, αισθητική ή άλλη όχληση.

Ο σχεδιασμός η κατασκευή και η λειτουργία του έργου έγινε από την ENVITEC A.E. σε σύμπραξη με την Ιταλική εταιρεία SECIT SpA, και σε συνεργασία και με τον εξειδικευμένο Ολλανδικό οίκο Landustrie Sneek b.v. που η ENVITEC A.E. αποκλειστικά αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.

Σύντομη περιγραφή του έργου

H γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων περιλαμβάνει τις μονάδες της προεπεξεργασίας (χονδροεσχάρωση, αντλιοστάσιο ανύψωσης, λεπτοεσχάρωση, εξάμμωση-απολίπανση), την μονάδα πρωτοβάθμιας καθίζησης της λάσπης, τις μονάδες αερισμού / νιτροποίησης-απονιτροποίησης, τις μονάδες τελικής διαύγανσης των λυμάτων και την μονάδα απολύμανσης. Σε αυτές συντελούνται η απομάκρυνση των φερτών σωματιδίων (άνω των 6mm), της άμμου και των λιπών, η βιολογική απομάκρυνση των οργανικών ρύπων και του αζώτου, η χημική απομάκρυνση του φωσφόρου και η εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Τα επεξεργασμένα λύματα με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά οδηγούνται στον θαλάσσιο αποδέκτη μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια λάσπη οδηγείται στη γραμμή αναερόβιας επεξεργασίας λάσπης που περιλαμβάνει τις μονάδες κοσκίνισης – προπάχυνσης, αναερόβιας χώνευσης, μεταπάχυνσης και αφυδάτωσης. Η εξερχόμενη αφυδατωμένη λάσπη (συγκέντρωση στερεών 30%) είναι πλήρως σταθεροποιημένη και «χωνεμένη», κατάλληλη για τη διάθεσή της σε χώρο υγιειονομικής ταφής. Το παραγόμενο κατά την χώνευση βιοαέριο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για την θέρμανση των χωνευτών και υπάρχει σχεδιασμός για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμα, η μονάδα διαθέτει όλα τα έργα υποδομής που απαιτεί μία σύγχρονη, αυτοτελής και μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, όπως σύστημα αυτοματισμού (με κέντρο ελέγχου και τηλεχειρισμού), κτίρια εξυπηρέτησης προσωπικού, κτίρια ηλεκτρικού υποσταθμού και πλήρεις υποδομές οδοποιίας, όμβριων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού.

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – Καινοτομίες του έργου

  • Υπαρξη πλήρως κλειστών δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης, νιτροποίησης-απονιτροποίησης, προπάχυνσης και μεταπάχυνσης, για τις οποίες προβλέπεται πλήρης φυτοκάλυψη.
  • Εγκατάσταση πλαστικών ξέστρων αλυσίδας υψηλής τεχνολογίας και αντοχής στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης
  • Παρασκευή διαλύματος υποχλωριώδους Νατρίου σαν μέσο απολύμανσης, σε διάταξη ηλεκτρόλυσης του θαλασσινού νερού.
  • Αφυδάτωση της ιλύος σε φυγοκέντρους υψηλής απόδοσης.
  • Υψηλής τεχνολογίας σύστημα “heatamix”, για την ανάμιξη – θέρμανση των χωνευτών με το παραγόμενο βιοαέριο.
  • Υψηλής απόδοσης σύστημα απόσμησης με συνδυασμένη χρήση χημικών και όζοντος.
  • Υψηλή ποιοτική στάθμη του ενσωματωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που προέρχεται από τους κορυφαίους παγκοσμίως οίκους.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ(mg/l)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

XEΙΜΩΝΑΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΡΥΠΑΝΤΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

Ισοδύναμος πληθυσμός

75.000

120.000

BOD

360

20

Παροχή σχεδιασμού          

18.625

37.125

SS

530

30

Παροχή αιχμής             

1.330

2.650

TKN

68

25

 

N-NH4

-

10

 

N-NO3

-

10

 

P

20

10

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia