Ε.Ε.Λ. Πάφου

Ε.Ε.Λ. 
ΠΑΦΟΥ

 

  

  

 

Με τα έργα της 2ης Φάσης έγινε τριπλασιασμός της δυναμικότητας του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Πάφου.

Ταυτόχρονα ο Σταθμός αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα συστήματα και μεθόδους διεθνώς.

Το έργο λειτουργεί αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό επεξεργασίας τόσο των λυμάτων όσο και της λάσπης, με αποτέλεσμα να παράγεται αφενός καθαρό νερό για άρδευση υψηλής ποιότητας και αφετέρου ξηρή λάσπη κατάλληλη για χρήση στην γεωργία.

Γενικά Στοιχεία του Έργου

- Πληθυσμός που μπορεί να καλυφθεί:                    170.000 κάτοικοι

- Δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων :                   20.000 m3 ανά ημέρα

- Δυναμικότητα επεξεργασίας βοθρολυμάτων:        200 m3 ανά ημέρα

- Δυναμικότητα επεξεργασίας οργανικού φορτίου: 9.750 Kg BOD5 ανά ημέρα

Ο Σταθμός περιλαμβάνει την γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων και την γραμμή επεξεργασίας της λάσπης. Περιέχει όλα τα στάδια επεξεργασίας μιας υπερσύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Με τα νέα έργα της 2ης Φάσης κατασκευάστηκαν:

Α) νέα μονάδα προεπεξεργασίας των λυμάτων

Β) νέα μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων

Γ) δύο νέες γραμμές βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων εφαρμόζοντας Ολλανδική τεχνολογία υψηλής απόδοσης (σύστημα ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού τύπου Carrousel

Δ) μονάδες επέκτασης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων (σύστημα φίλτρανσης Σουηδικής τεχνολογίας Dynasand, αποτελούμενα από φίλτρα άμμου συνεχούς έκπλυσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και σταθερής απόδοσης επεξεργασίας).

Ε) νέα εξ ολοκλήρου μονάδα επεξεργασίας της λάσπης αποτελούμενη από αναερόβια χώνευση (σε αναερόβιο μεσοφιλικό αντιδραστήρα), αφυδάτωση (σε σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης με decanter), ηλιακή ξήρανση και ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου με ηλεκτροπαραγωγή.

Ζ) δύο νέες δεξαμενές αποθήκευσης (Lagoons) των ανεπεξέργαστων λυμάτων, εξασφαλίζοντας έναν αποθηκευτικό όγκο ίσο με την ημερήσια παροχή λυμάτων.

 

Η ποιότητα του παραγόμενου νερού στην έξοδο του Σταθμού είναι άριστη και κατάλληλη για άρδευση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων.

Η παραγόμενη λάσπη μετά την νέα μονάδα χώνευσης και ξήρανσης είναι πλήρως σταθεροποιημένη, απαλλαγμένη από οσμές και έχει σημαντικά μειωμένο όγκο, (συγκεκριμένα ο όγκος της λάσπης που πρέπει να μεταφερθεί και να διατεθεί μειώνεται με τα νέα έργα κατά 5-6 φορές) γεγονός που διευκολύνει την μεταφορά και την διαχείρισή της και τέλος είναι κατάλληλη για χρήση  στην γεωργία ή άλλη αξιοποίησή της, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο το χρόνιο πρόβλημα της διάθεσης της λάσπης καθώς και των οχλήσεων από τις εκλυόμενες οσμές.

Η τεχνολογία που εφαρμόστηκε για την ξήρανση της λάσπης (Ηλιακή Ξήρανση σε κατάλληλα σχεδιασμένο θερμοκήπιο) είναι μία πρωτοποριακή Γερμανική τεχνολογία όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για όλη τη Νότια Ευρώπη που θα μειώνει το ποσοστό υγρασίας από 85% που είναι σήμερα σε λιγότερο από 20% χωρίς κόστος ενέργειας. Αποτελεί σήμερα την πλέον οικολογική και πράσινη, μέσω της ηλιακής ενέργειας, διαθέσιμη τεχνολογία, με σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας.

Όλες οι νέες μονάδες στις οποίες ενδέχεται να εκλύονται οσμές καλύπτονται από συστήματα απόσμησης, ώστε να αποκλειστούν οι οχλήσεις από οσμές στη γύρω περιοχή.

Στον νέο Σταθμό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το παραγόμενο βιοαέριο στην νέα μονάδα χώνευσης της λάσπης, μέσω κατάλληλης βιογεννήτριας.

 

 

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia