Ε.Ε.Λ Κρεμαστής

Ε.Ε.Λ. 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

 

 

 

 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πεταλούδων υποδέχεται τα λύματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κρεμαστής, Παραδεισίου και Παστίδας, που αποτελούν γνωστή τουριστική περιοχή στο νησί της Ρόδου καθώς και του διεθνούς αεροδρομίου Ρόδου. Ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 19.000 ισοδύναμοι κάτοικοι για την εικοσαετία, δυναμικότητα που η υφιστάμενη εγκατάσταση δεν μπορούσε να καλύψει.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την κατάσταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
 • Τη μείωση του αυξημένου λειτουργικού κόστους του υφιστάμενου συστήματος
 • Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του έργου κατά την φάση κατασκευής
 • Τις δυσκολίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου εξοπλισμού
 • Τη βελτιστοποίηση της απόδοσης επεξεργασίας του προσφερόμενου έργου στο σύνολό του

επιλέχθηκε η κατάργηση του υφιστάμενου συμβατικού συστήματος επεξεργασίας (το οποίο περιελάμβανε σύστημα παρατεταμένου αερισμού ενεργού ιλύος σε ορθογωνικές δεξαμενές, πλήρους ανάμιξης με επιφανειακό αερισμό) με την κατασκευή της νέας μονάδας για την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών της εικοσαετίας.

Η παραπάνω επιλογή κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, ξεπερνώντας τα σημαντικά εμπόδια χωροθέτησης (περιορισμένη επιφάνεια εντός του χώρου της υφιστάμενης εγκατάστασης, για την κατασκευή νέων μονάδων) και περιορισμένου προϋπολογισμού, με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων επεξεργασίας λυμάτων και κυρίως του βιοαντιδραστήρα BioBlock® (ρευστοποιημένη κλίνη βιομάζας υψηλής φόρτισης, με βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος).

Περιγραφή Μονάδας

Στην εγκατάσταση, η βιολογική βαθμίδα αποτελείται από δύο παράλληλες μονάδες του συστήματος  BioBlock®  διαμέτρου 17.00m και συνολικού ύψους 6.95m (στάθμη υγρού στα 6.45m). Ο αερισμός επιτυγχάνεται μέσω τεσσάρων, λοβοειδών φυσητήρων ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός για κάθε BioBlock® . Η περίσσεια παραγόμενη ιλύς απομακρύνεται αυτόματα μέσω υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και διοχετεύεται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσής της.

 Πέραν των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας BioBlock® , η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει:

 • τη μονάδα προεπεξεργασίας, η οποία αποτελείται από δύο σύγχρονα compact συστήματα στα οποία συντελούνται συνδυασμένα οι διεργασίες της εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης
 • το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας
 • τη μονάδα απολύμανσης στην οποία τα επεξεργασμένα από τις μονάδες BioBlock® λύματα έρχονται σε επαφή με το απολυμαντικό μέσο (διάλυμα NaOCl)
 • τη μονάδα αποχλωρίωσης (με διάλυμα NaHSO3)
 • το αντλιοστάσιο διάθεσης μέσω του οποίου η τελική εκροή της μονάδας διοχετεύεται στον υποθαλάσσιο αγωγό
 • τη μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης της περίσσειας ιλύος που αποτελείται από τράπεζα πάχυνσης, ταινιοφιλτρόπρεσσα πολλαπλών βαθμίδων συμπίεσης και συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυμερούς.

 

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia