Ε.Ε.Λ. Καλαμπάκας - Μετεώρων

Ε.Ε.Λ. 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 

  

 

 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Καλαμπάκας  κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση 20.000 ισοδύναμων κατοίκων, ενώ σχεδιάστηκε για την μελλοντική επέκτασή της και την εξυπηρέτηση 27.000 κατοίκων. Στο έργο θα επεξεργάζονται σε τριτοβάθμιο στάδιο τα αστικά λύματα και τα βοθρολύματα των πόλεων της Καλαμπάκας και των Μετεώρων.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία και η οριστική ολοκλήρωση της σύμβασής του έγινε το 2003.

Σύντομη περιγραφή του Έργου – Δεδομένα σχεδιασμού

Το έργο περιελάμβανε την μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία δύο γραμμών επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο της “Ενεργού Ιλύος” με παρατεταμένο αερισμό “Extended Aeration”, με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου (BNR System).

Στην βιολογική βαθμίδα εφαρμόστηκε η τεχνολογία  CARROUSEL 2000®  της εταιρείας DHV Ολλανδίας, η οποία αποτελεί εξελιγμένη μορφή συστημάτων οξειδωτικής τάφρου με υψηλή απόδοση, πλήρως αυτοματοποιημένη και απλή λειτουργία.

Η επεξεργασία των λυμάτων περιλαμβάνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία για την παραγωγή νερού στην έξοδο του έργου πολύ υψηλής καθαρότητας.

Το Έργο σχεδιάστηκε με τα ακόλουθα δεδομένα :

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Α’ ΦΑΣΗ

Β’ ΦΑΣΗ

Ισοδύναμος Πληθυσμός (e.p.)

20.000

27.000

Παροχή σχεδιασμού (m3/d)

5.000

6.750

Ημερήσιο Φορτίο BOD5 (Kg/d)

1.300

1.755

 

 

Χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων

Οι αποδόσεις καθαρισμού των λυμάτων οι οποίες επιτυγχάνονται στο έργο είναι πολύ υψηλές :

 • BOD5 : < 10 mg/l
 • SS : < 8 mg/l
 • Faecal Coliforms : < 100FC /100ml

Αντικείμενο του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας :

 • Υποδοχή και προεπεξεργασία Βοθρολυμάτων.
 • Προεπεξεργασία (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση) των Λυμάτων.
 • Βιολογική Επεξεργασία των Λυμάτων (Παρατεταμένος αερισμός)
 • Τριτοβάθμια Επεξεργασία (κροκίδωση και Φίλτρα υφάσματος)
 • Απολύμανση (οζόνωση) των επεξεργασμένων εκροών
 • Έργα Διάθεσης επεξεργασμένων εκροών στον παρακείμενο ποταμό
 • Επεξεργασία της Ιλύος (πάχυνση και αφυδάτωση)
 • Μονάδες απόσμησης των έργων προεπεξεργασίας των λυμάτων και του κτιρίου επεξεργασίας της ιλύος

Έργα υποδομής:

Στο έργο έχουν κατασκευαστεί και τα ακόλουθα έργα υποδομής για την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία του :

 • Διώροφο διοικητήριο με Κέντρο Ελέγχου – Χημείο – Γραφεία και χώρους για τους εργαζόμενους στην Ε.Ε.Λ.
 • Κτίριο υποσταθμού μέσης τάσης
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Εξωτερική & εσωτερική οδοποιία.
 • Δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης.


Όλο το έργο λειτουργεί και ελέγχεται απολύτως αυτόματα μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, συστήματος SCADA  και PLC που έχουν εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου του  Διοικητηρίου.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia