Ε.Ε.Λ. Ορεστιάδας

Ε.Ε.Λ. 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

  

 

 

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση 30.000 ισοδύναμων κατοίκων ενώ σχεδιάστηκε για την μελλοντική επέκτασή του και την εξυπηρέτηση 45.000 κατοίκων. Οι αποδόσεις καθαρισμού των λυμάτων οι οποίες επιτυγχάνονται ανέρχονται σε 97% ως προς την απομείωση του BOD5 και των αιωρούμενων στερεών και 95% ως προς την απομάκρυνση των θρεπτικών συστατικών (άζωτο και φώσφορο).

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει όλα τα στάδια επεξεργασίας μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τις παρακάτω μονάδες:

  • Γραμμή προεπεξεργασίας που περιλαμβάνει αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα λεπτοεσχάρωσης, μονάδα εξάμμωσης. Στην εγκατάσταση οδηγείται μέσω βυτιοφόρων και ποσότητα βοθρολυμάτων, τα οποία υφίστανται κατάλληλη προεπεξεργασία σε ανεξάρτητη μονάδα και αντλούνται με ελεγχόμενο ρυθμό προς την κύρια γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων.
  • Βιολογικής Επεξεργασίας όπου εφαρμόζεται το σύστημα Carrousel2000â, τεχνολογία  της Ολλανδικής εταιρείας DHV Water b.v..
  • Τελικής καθίζησης όπου διαχωρίζεται η λάσπη (μικροοργανισμοί) από τα επεξεργασμένα λύματα. Με την βοήθεια ξέστρου υδραυλικής αναρρόφησης η λάσπη συλλέγεται και το μεγαλύτερο μέρος της ανακυκλοφορείται μέσω αντλιοστασίου στην μονάδα εσχάρωσης.
  • Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας με δεξαμενή κροκίδωσης και σύστημα φίλτρανσης. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας  υψηλής τεχνολογίας (UV), πριν αυτά οδηγηθούν προς τελική διάθεση.
  • Σύστημα μηχανικής πάχυνσης αφυδάτωσης, εντός κτιρίου, όπου οδηγείται η πλήρως σταθεροποιημένη, κατά την βιολογική επεξεργασία, περίσσεια ιλύος όπου παρέχεται δυνατότητα μείωσης του όγκου της, έως και 95% πριν την τελική αποκομιδή της. 

Έργα υποδομής

  • Διώροφο Διοικητήριο με Κέντρο Ελέγχου – Χημείο – Γραφεία – Αποδυτήρια χώρους υγιεινής
  • Κτίριο Υποσταθμού.
  • Κτίριο Συνεργείου - Αποθήκης.
  • Δίκτυο Οδοποιίας
  • Βοηθητικά δίκτυα (ομβρίων, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας).

Όλες οι επιμέρους λειτουργίες του έργου ελέγχονται και ρυθμίζονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή από το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στο διοικητήριο.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia