Ε.Ε.Λ. Ζακύνθου

Ε.Ε.Λ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

  

 

  

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του έργου έγινε από την ENVITEC A.E. σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού (DHV Water b.v., Landustrie Sneek b.v., Secit SpA).

Η κατασκευή του έργου έγινε από Κ/ΞΙΑ,  με κύρια συμμετοχή της ENVITEC .A.E.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν για την εξυπηρέτηση 40.000 ισοδύναμων κατοίκων, χαρακτηρίζονται από την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, ιδιαίτερα εξελιγμένων και φιλικών προς το περιβάλλον. Σημειώνεται ιδιαίτερα η εφαρμογή του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας CARROUSEL®, το οποίο αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου του παρατεταμένου αερισμού σε οξειδωτικές τάφρους.

Τα εισερχόμενα λύματα υφίστανται προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των ευμεγεθών στερεών, της άμμου και των λιπών με την χρήση αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών και αεριζόμενου εξαμμωτή. Επιπλέον υπάρχει ξεχωριστή μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων τα οποία ακολούθως συνεπεξεργάζονται με τα εισερχόμενα λύματα.

 Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται προς βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της ενεργού ιλύος – παρατεταμένου αερισμού. Το σύστημα CARROUSEL® το οποίο εφαρμόζεται, είναι τεχνολογία της  Ολλανδικής DHV Water b.v., της οποία αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η ENVITEC A.E. Η τεχνολογία CARROUSEL επιτυγχάνει την αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου με ταυτόχρονη απομάκρυνση του αζώτου μέσω των βιολογικών διεργασιών της νιτροποίησης  - απονιτροποίησης.

Η διαύγαση των λυμάτων λαμβάνει χώρα σε κυκλικές δεξαμενές καθίζησης. Τα διαυγασμένα λύματα οδηγούνται στην μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην οποία απομακρύνονται περαιτέρω τα αιωρούμενα στερεά και ο φωσφόρος.

Πριν την τελική τους διάθεση, τα επεξεργασμένα λύματα απολυμαίνονται  σε δεξαμενή χλωρίωσης,  ενώ περίσσεια ιλύος οδηγείται προς επεξεργασία στην μονάδα μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης.

Η μονάδα διαθέτει όλα τα έργα υποδομής που απαιτεί μία σύγχρονη, αυτοτελής και μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, όπως σύστημα αυτοματισμού με κέντρο ελέγχου και τηλεχειρισμού, κτίρια εξυπηρέτησης προσωπικού και ηλεκτρικού υποσταθμού, πλήρη βοηθητικά δίκτυα (οδοποιίας, όμβριων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού).

 

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia