Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης

Ε.Ε.Λ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

     

 

 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε παραθαλάσσιο γήπεδο και καταλαμβάνει έκταση 27 στρεμμάτων.

Έχει κατασκευασθεί για τελική δυναμικότητα 75.000 ισοδύναμων κατοίκων και θεωρείται από τα πλέον αριστοποιημένα έργα στον Ελλαδικό χώρο.

Τα λύματα δέχονται πρωτοβάθμια επεξεργασία, και βιολογική επεξεργασία με διάχυση αέρα χαμηλής πίεσης, ενώ η επεξεργασία της ιλύος γίνεται με αναερόβια χώνευση, η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής ενέργειας εκ του παραγόμενου καύσιμου βιοαερίου.

Προβλέπεται η καύση του πλεονάζοντος βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη αναγκών και του υπολοίπου έργου.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θάλασσα, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες – κτίρια:

 • Φρεάτιο 'Αφιξης.
 • Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης.
 • Μονάδα εσχάρωσης.
 • Μονάδα εξάμμωσης - απολίπανσης.
 • Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων.
 • Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης.
 • Βιολογική επεξεργασία - Αερισμός.
 • Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης.
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος.
 • Δεξαμενή απολύμανσης.
 • Φρεάτιο φόρτισης - Υποθαλάσσιος αγωγός.

Επεξεργασία ιλύος:

 • Δεξαμενή προπάχυνσης ιλύος.
 • Μονάδα αναερόβιας χώνευσης.
 • Δεξαμενή μεταπάχυνσης ιλύος.
 • Μηχανική πάχυνση - Αφυδάτωση.

Πέραν των μονάδων επεξεργασίας οι εγκαταστάσεις διαθέτουν όλα τα έργα υποδομής που απαιτεί μια σύγχρονη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση. Υπάρχει πλήρης οδοποιία, δίκτυα ομβρίων, πόσιμου νερού, βιομηχανικό νερό (άρδευσης – πλύσης), αποχέτευση, πυρόσβεση, εξωτερικός φωτισμός κλπ.

Στο κτίριο διοίκησης εκτός των χώρων γραφείων, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, χημικό εργαστήριο, στεγάζεται και το κέντρο ελέγχου για τους αυτόματους χειρισμούς της εγκατάστασης.

Τέλος υπάρχει υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, με πίνακες διανομής ισχύος, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και συστήματα ασφαλείας του έργου σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ, 200KVA.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia