Ε.Ε.Λ. Κορίνθου - Λουτρακίου

Ε.Ε.Λ. 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ &
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

 

     

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Κορίνθου & Λουτρακίου βρίσκονται πλησίον της περιοχής του Ισθμού και εξυπηρετούν την Νοτιοανατολική περιοχή του Κορινθιακού κόλπου.

Η μεγάλη τουριστική και γεωγραφική σπουδαιότητα της περιοχής, επέβαλαν την ανάγκη οι εγκαταστάσεις να σχεδιασθούν και να κατασκευασθούν χωρίς να προκαλούν καμία περιβαντολλογική ή αισθητική όχληση με ταυτόχρονη υψηλή απόδοση της επεξεργασίας.

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε από την ENVITEC A.E. σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού (DHV Water b.v., Landustrie Sneek b.v., Secit SpA).

Περιγραφή του έργου

Οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, ιδιαίτερα εξελιγμένων και φιλικών προς το περιβάλλον. Σημειώνεται ιδιαίτερα η εφαρμογή του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας CARROUSEL®, το οποίο αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου του παρατεταμένου αερισμού σε οξειδωτικές τάφρους.

Τα εισερχόμενα λύματα υφίστανται προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των ευμεγεθών στερεών, της άμμου και των λιπών με την χρήση αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών και αεριζόμενων εξαμμωτών.

Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται προς βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της ενεργού ιλύος – παρατεταμένου αερισμού. Το σύστημα CARROUSEL® το οποίο εφαρμόζεται, είναι τεχνολογία της  Ολλανδικής DHV Water b.v., της οποίας αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η ENVITEC A.E. Η τεχνολογία CARROUSEL επιτυγχάνει την αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου με ταυτόχρονη απομάκρυνση του αζώτου μέσω των βιολογικών διεργασιών της νιτροποίησης  - απονιτροποίησης.

Η διαύγαση των λυμάτων λαμβάνει χώρα σε κυκλικές δεξαμενές καθίζησης. Τα διαυγασμένα λύματα πριν την τελική τους διάθεση, απολυμαίνονται  σε δεξαμενές χλωρίωσης. Η περίσσεια ιλύος οδηγείται σε δεξαμενές πάχυνσης και κατόπιν αφυδατώνεται με χρήση ταινιοφιλτρόπρεσσας.

Η μονάδα διαθέτει όλα τα έργα υποδομής που απαιτεί μία σύγχρονη, αυτοτελής και μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, όπως σύστημα αυτοματισμού με κέντρο ελέγχου και τηλεχειρισμού, κτίρια εξυπηρέτησης προσωπικού και ηλεκτρικού υποσταθμού και πλήρη βοηθητικά δίκτυα (οδοποιίας, όμβριων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, κλπ.).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΜΟΝΑΔΑ

A΄ ΦΑΣΗ (2010)

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ισοδ. Πληθυσμός

ι.κ.

43.000

90.000

Ημερήσια Παροχή

m3/d

9.404

19.280

Ωριαία Αιχμή

m3/h

896

1.836

Φορτίο BOD5

kg/d

2.364

5.400

Φορτίο SS

kg/d

3.024

6.200

Φορτίο TKN

kg/d

419

860

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ  (mg/l)

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

BOD5

280

<20

SS

322

<20

TKN

45

<2

N-NH4

30

<1

P

16

<8

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia