Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας

Ε.Ε.Λ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

  

  

 

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Καλαμάτας ήταν ένας από τους πρώτους σταθμούς Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων στην Ελλάδα. Το αρχικό έργου του 1984, που ήταν σχεδιασμένο για 20.000 κατοίκους, επεκτάθηκε σταδιακά μέσα από τρείς φάσεις επέκτασης και έχει πλέον μετατραπεί σε ένα σύγχρονο έργο δυναμικότητας 120.000 κατοίκων.

Οι αποδόσεις καθαρισμού των λυμάτων οι οποίες επιτυγχάνονται, ανέρχονται σε 97% ως προς την απομείωση του BOD5 και των αιωρούμενων στερεών και 67-90% ως προς την απομάκρυνση των θρεπτικών συστατικών (φώσφορο και άζωτο).

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει όλα τα στάδια επεξεργασίας μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τις παρακάτω μονάδες :

  • Προεπεξεργασίας που περιλαμβάνει αντλιοστάσιο ανύψωσης, εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση – Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης
  • Πρωτοβάθμιας Καθίζησης όπου επιτυγχάνεται σημαντική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και του φορτίου BOD5.   
  • Βιολογικής Επεξεργασίας  όπου εφαρμόζεται  το σύστημα CARROUSEL® της Ολλανδικής εταιρείας DHV. 
  • Τελικής Καθίζησης όπου διαχωρίζεται η λάσπη (μικροοργανισμοί) από τα επεξεργασμένα λύματα και επανακυκλοφορεί προς τις δεξαμενές αερισμού CARROUSEL®  μέσω των αντλιοστασίων ανακυκλοφορίας.
  • Απολύμανσης με σύστημα χλωρίωσης, προκειμένου να μειωθεί το μικροβιολογικό τους φορτίο, προ της τελικής διάθεσής τους μέσω αντλιοστασίου εξόδου και υποθαλάσσιου αγωγού.
  • Αερόβιας χώνευσης όπου σταθεροποιείται η παραγόμενη ιλύς των πρωτοβαθμιών καθιζήσεων και η περίσσεια ενεργός ιλύς
  • Σύστημα Πάχυνσης (με βαρύτητα) και Μηχανικής Αφυδάτωσης. Η μονάδα αφυδάτωσης είναι εγκατεστημένη εντός κτιρίου και παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του όγκου της ιλύος έως και 95% πριν την τελική αποκομιδή της.

Έργα Υποδομής

Διώροφο κτίριο διοίκησης, εντός του οποίου βρίσκεται το κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης, το εργαστήριο, τα γραφεία και οι διάφοροι χώροι εξυπηρέτησης των εργαζομένων στην Ε.Ε.Λ.

Το έργο περιλαμβάνει πλήρες δίκτυο οδοποιϊας, δίκτυο ομβρίων, δίκτυο με επεξεργασμένα λύματα για άρδευση καθώς και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού, τηλεφώνων και αντικεραυνικής προστασίας.

Επιπλέον, όλο το έργο τέθηκε υπό τον αυτόματο έλεγχο και παρακολούθηση μέσω κεντρικού συστήματος αυτόματου ελέγχου PLC.

Η εγκατάσταση χαρακτηρίζετει από την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, ιδιαίτερα εξελιγμένων και φιλικών προς το περιβάλλον. Η κύρια μονάδα του έργου (Βιολογική Βαθμίδα) αποτελείται από δύο δεξαμενές CARROUSEL® . Πρόκειται για την τεχνολογία που ανέπτυξε η Ολλανδική εταιρεία DHV Water b.v., η οποία έχει στην κατοχή της την σχετική πατέντα και τα αποκλειστικά δικαιώματα για την εφαρμογή της στην Ελλάδα έχει η ENVITEC A.E.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia