Ε.Ε.Λ. Κέρκυρας

Ε.Ε.Λ. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

  

  

 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Κέρκυρας βρίσκονται στην θέση «Μπούκα» των Αλυκών Ποταμού και η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1996.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του έργου έγινε από την ENVITEC A.E. σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού (DHV Water b.v., Landustrie Sneek b.v., Secit S.p.A.) τους οποίους η ENVITEC A.E. αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η κατασκευή του έργου έγινε απο Κ/ΞΙΑ με κύρια συμμετοχή της ENVITEC A.E.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Οι ισχυρές περιβαλλοντικές αντιδράσεις των κατοίκων των γειτονικών περιοχών, οδήγησαν στην μελέτη και υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων πέραν των ήδη αυστηρών προδιαγραφών του έργου. Έτσι επιλέχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η μέθοδος της οξειδωτικής τάφρου με υποβρύχια διάχυση αέρα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ονομάζεται “LANDOX”, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οξειδωτικής τάφρου με αυτά της υποβρύχιας διάχυσης και αποτελεί τεχνολογία της Ολλανδικής Landustrie Sneek b.v.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση 82.000 ισοδύναμων κατοίκων.

Αρχικά, τα εισερχόμενα λύματα υφίστανται προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των ευμεγεθών στερεών, της άμμου και των λιπών με την χρήση αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών και αεριζόμενων εξαμμωτών που εγκαθίστανται σε κλειστά κτίρια για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται προς βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της ενεργού ιλύος – παρατεταμένου αερισμού. Οι δεξαμενές αερισμού χωρίζονται σε ελεγχόμενες αερόβιες και ανοξικές ζώνες έτσι ώστε επιτυγχάνονται ταυτόχρονα οι διεργασίες της αποικοδόμησης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης του αμμωνιακού αζώτου και της τελικής απομάκρυνσης του αζώτου.

Η διαύγαση των λυμάτων λαμβάνει χώρα σε κυκλικές δεξαμενές καθίζησης. Τα διαυγασμένα λύματα πριν την τελική τους διάθεση, απολυμαίνονται  σε δεξαμενές χλωρίωσης. Η περίσσεια ιλύος οδηγείται στο κτίριο της μηχανικής αφυδάτωσης όπου υφίσταται μείωση της υγρασίας της με χρήση τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

H τελική εκροή της μονάδας διοχετεύεται στον υποθαλάσσιο αγωγό 1.600m.

Η μονάδα διαθέτει όλα τα έργα υποδομής που απαιτεί μία σύγχρονη, αυτοτελής και μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, όπως σύστημα αυτοματισμού με κέντρο ελέγχου και τηλεχειρισμού, κτίρια εξυπηρέτησης προσωπικού και ηλεκτρικού υποσταθμού και πλήρη βοηθητικά δίκτυα (οδοποιίας, όμβριων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, κλπ.).

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia