Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 10:23

Υπεγράφη στις 24/2/2023 νέα σύμβαση για την λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Πόλης Σερρών

Η σύμβαση με τίμημα 1.302.922€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της Πόλης των Σερρών δυναμικότητας 12.000 m³/d. Η ENVITEC Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50% στην Κ/Ξ "ENVITEC A.E. - Τ.Ε.Σ. Α.Ε."

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 36 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia