Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 14:40

Υπεγράφη στις 7/12/2022 νέα σύμβαση για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Μονεμβασιάς και των εξωτερικών Α/Σ

Η σύμβαση με τίμημα 1.590.605,78€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις εργασίες αναβάθμισης της ΕΕΛ Μονεμβασιάς και των εξωτερικών Α/Σ λυμάτων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 24 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia