Πέμπτη, 26 Μαϊος 2022 14:43

Υπεγράφη στις 26/5/2022 νέα σύμβαση για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Ποτού - Λιμανρίων Θάσου

Η σύμβαση με τίμημα 109.855,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 11 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia