Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 18:10

Υπεγράφη στις 4/10/2017 νέα σύμβαση φυγοκεντρικού διαχωριστή ιλύος για την ΕΕΛ Βόρειου Άξονα

Η σύμβαση με τίμημα 230.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου φυγοκεντρικού διαχωριστή αφυδάτωσης συμπεριλαμβανομένου και του λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού (αντλίες, κοχλίες, συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη, ηλεκτρικός πίνακας κλπ.)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 8 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia