Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019 16:17

Υπεγράφη στις 24/12/2019 νέα σύμβαση για την μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ Εμμανουήλ Παππά Σερρών

Η σύμβαση με τίμημα 4.730.00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ Εμμανουήλ Παππά.

Η ENVITEC A.E. συμμετέχει με ποσοστό 50% στην «Κ/Ξ ENVITEC A.E. – ΤΕΣ Α.Ε.»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 36 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΕΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia