Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 11:15

Υπεγράφη στις 7/7/2020 σύμβαση για την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ Μολάων

Η σύμβαση με τίμημα 883.407€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία, της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Μολάων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 20 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia