Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 17:08

Υπεγράφη στις 15/9/2021 σύμβαση για την αποκατάσταση του αγωγού διάθεσης της ΕΕΛ Μεθώνης

Η σύμβαση με τίμημα 117.600€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τα υλικά και τις υπηρεσίες για την αποκατάσταση και προστασία του αγωγού διάθεσης (χερσαίου τμήματος, υποθαλάσσιου τμήματος και φρεατίου φόρτισης) της Ε.Ε.Λ. Μεθώνης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 6 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΩΝΗΣ

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia