Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 11:40

Υπεγράφη στις 10/1/2022 νέα σύμβαση για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Σερρών

Η σύμβαση με τίμημα 921.520€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ Σερρών, καθώς επίσης και τις απαραίτητες επιδιορθώσεις και αναβαθμίσεις του εξοπλισμού της εγκατάστασης.

Η ENVITEC A.E. συμμετέχει με ποσοστό 50% στην «Κ/Ξ ENVITEC A.E. – ΤΕΣ Α.Ε.»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 24 μήνες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia