ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

  • Εγκαταστάσεις ηλιακής ξήρανσης ιλύος
    04
    Εγκαταστάσεις ηλιακής ξήρανσης ιλύος

Εγκαταστάσεις ηλιακής ξήρανσης ιλύος

Εγκαταστάσεις ηλιακής ξήρανσης ιλύος

Μελέτη κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ξήρανσης βιολογικής ιλύος με την χρήση της ηλιακής ενέργειας

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014