ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού
    03
    Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων παραγωγής πόσιμου νερού από νερά επιφάνειας και γεωτρήσεων και μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου και θαλασσινού νερού

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014