ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
    01
    Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών απορριμμάτων και χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014