ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

ΤΑΧΕΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ

Το σύστημα είναι τεχνολογία της ENVITEC Α.Ε. και αποτελείται από κινούμενη γέφυρα με ανηρτημένους σ' αυτή κοχλίες και εγκαθίσταται σε αντιδραστήρα ορθογωνικής κατόψεως από σκυρόδεμα.

Το σύστημα σαρώνει τον αντιδραστήρα με τους περιστρεφόμενους κοχλίες βυθισμένους στο κομποστοποιημένο υλικό.

Κατά αυτό τον τρόπο το υλικό προωθείται και αναδεύεται ταυτοχρόνως υπό συνθήκες εξαναγκασμένου αερισμού. Στην έξοδο του βιοαντιδραστήρα οι κοχλίες εκφορτώνουν το υλικό προς περαιτέρω εξευγενισμό.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

  • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
  • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014