ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

E H O

Σύστημα επεξεργασίας βεβαρυμμένων αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με το οποίο παράγεται καθαρό νερό, πλήρως απολυμασμένο, κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση, ενώ παράλληλα είναι δυνατός ο διαχωρισμός και η ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων.

 Η τεχνική αρτιότητα της μεθόδου έχει ήδη τεκμηριωθεί σε εργαστηριακή αρχικά και πιλοτική στη συνέχεια κλίμακα, ενώ η τεχνογνωσία της μεθόδου βασίζεται σε κατοχυρωμένη από την Ε.Ε. ευρεσιτεχνία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Σε Λύματα: Ελαιοτριβείων, Μονάδων Εκτροφής ζώων (χοιροστάσια), Γαλβανιστηρίων, Βαφείων, Βιομηχανιών που παράγουν λύματα πολύ υψηλών συγκεντρώσεων και σε Στραγγίσματα από Χ.Υ.Τ.Α.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Παραγωγή καθαρού νερού κατάλληλου για επαναχρησιμοποίηση
  • Μεγάλη σταθερότητα αποτελεσμάτων και λειτουργίας
  • Μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
  • Μικρός χρόνος υλοποίησης ( 4 έως 5 μήνες )
  • Ελαχιστοποίηση των επιτόπου εργασιών και χώρου εγκατάστασης
  • Υψηλή προστασία του περιβάλλοντος ( χωρίς οσμές, θόρυβο, aerosols)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

  • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
  • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014