ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

BioBlock®

Το BioBlock®είναι compact σύστημα βιολογικής επεξεργασίας, ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις επεξεργασίας λυμάτων από μικρούς οικισμούς έως μεγάλους Δήμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μηχανή τεχνολογίας της ENVITEC Α.Ε. / I.U.T. Αυστρίας για την ανάδευση και κομποστοποίηση βιοαποδομήσιμου υλικού σε κανάλια υπό συνθήκες εξαναγκασμένου αερισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

CARROUSEL

Αντιδραστήρας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 5.000 - 100.000 κατοίκους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

ΤΑΧΕΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ

Το σύστημα είναι τεχνολογία της ENVITEC Α.Ε. και αποτελείται από κινούμενη γέφυρα με ανηρτημένους σ' αυτή κοχλίες και εγκαθίσταται σε αντιδραστήρα ορθογωνικής κατόψεως από σκυρόδεμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

ΒΙΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αργόστροφος αεριζόμενος κυλινδρικός αντιδραστήρας (τεχνολογία της ENVITEC Α.Ε.), μεγάλης διαμέτρου και μήκους, μέσα στον οποίο υφίσταται επεξεργασία το οργανικό κλάσμα των στερεών αστικών απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

E H O

Σύστημα επεξεργασίας βεβαρυμμένων αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με το οποίο παράγεται καθαρό νερό, πλήρως απολυμασμένο, κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση, ενώ παράλληλα είναι δυνατός ο διαχωρισμός και η ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

  • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
  • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014